Svatováclavská
Mateřská školaSvatováclavská

Školní vzdělávací program

Název: „ Je nám krásně na světě“
Motto: Dokážu to!

Cíl: Pozitivní orientace dítěte na život.
Uspokojovat potřeby dítěte a   rozvíjet osobnost ve spolupráci s rodinou.

Motivační písnička:

Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek....

Motivační básnička:

Jen si ,děti,všimněte co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!
Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!

 • Naše mateřská škola podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí, schopností a dovedností, s respektováním individuálních věkových, vývojových i zdravotních potřeb.
 • Náš školní vzdělávací program podporuje u dětí kladný postoj k životu , posiluje  důvěru ke kamarádům a ostatním lidem okolo nich , podporuje kladný postoj k přírodě. Pomáhá u dětí odstraňovat citové otupění k přírodě. Vede děti v tom smyslu, že každý je odpovědný za své zdraví a zdravou životosprávu.
 • Kolektiv zaměstnanců mateřské školy působí ve škole již několik let, krátce v mateřské škole pracují jen jedna paní učitelka a správní zaměstnanci. Všichni se budeme snažit obohatit svým přínosem dění v mateřské škole. Při tvorbě ŠVP jsme čerpaly z programu Začít spolu a také zařadily prvky programu Zdravé mateřské školy.

Hlavní oblasti programu:                                                              

Oblast mezilidských vztahů                    
Kdo jsem já a kde žiji
Co je pro na světě nejdůležitější
Kdo mě má na světě nejraději
Oblast ekologické výchovy                   
Co už vím o světě
Rostu jako z vody  
Oblast společenského prostředí           
Chci žít jako v pohádce

 • Tematické celky jsou závazné pro všechny třídy. Určují širší obsahový rámec, ve kterém se všechny třídy pohybují.
 • Každý celek je dále rozpracován do tématických částí, ze kterých si každá třída rovnoměrně volí části, které odpovídají konkrétním potřebám a specifikům jednotlivé třídy. Není nutné využít všechny tématické části v průběhu jednoho školního roku.

Tématický program školy je zpracován jako dlouhodobý.

Tématické části jsou dále rozpracovány na témata, která jsou obsahem střednědobých (ročních) třídních vzdělávacích programů. Témata nejsou časově vymezena, jejich délka a  zařazení do programu je dáno aktuálními potřebami a situací ve třídě. Témata se dále mohou v třídních programech dělit na podtémata témata, která jsou úzce cílená a velmi konkrétní.

Školní vzdělávací program je otevřený, přístupný dodatkům i změnám, které vyplynou z konkrétních zkušeností při jeho realizaci.

Školní vzdělávací program je doplněn o dlouhodobé projekty, které jsou hlouběji zaměřeny na oblasti, vyplývající ze filozofie školy: 

Jsou to projekty:

 • Les
 • Jak žili naši předkové
 • Kašpárkovo putivání
 • Ve zdravém těle zdravý duch
 • Poznáváme stromy
 • Tradice a zvyky Slovácka
 • V roce 2014/2015 to byl projekt zaměřený na logopedickou péči
 • V roce 2017/2018 VODA

Cíl programu: 

 • Snažit se vychovat dítě co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a zodpovědně jednat, ochotně přijímat, ale také dávat, aktivně čelit problémům, které život přináší.
 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu, který pomáhá rozvíjet celou osobnost dítěte a uspokojovat jeho tělesné a duševní potřeby.

Očekávané kompetence:

 • Vhodnout motivací přispět u dětí k tomu, že si všímají co se kolem nich děje, snaží se věcem a jevům porozumět, poznávat, že se mnohému mohou naučit, klást otázky a hledat na ně odpověd.
 • Postupovat při řešení metodou pokusu a omylu, vymýšlet nova řešení, ale využívat zkušeností.
 • Při komunikaci s dětmi i dospělými být vstřícný, bez zábran.
 • Vést děti tak, že si uvědomují, že nesou odpovědnost za své chování.
 • Dokázat rozpoznat své silné stránky, svoji činnost řídit a vyhodnocovat.

Uplatňované zásady, metody a formy:

Vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví dětí

 • Respektovat a uspokojovat potřeby dětí v podnětném, vstřícném estetickém prostředí
 • Uspokojovat u dětí jejich potřeby- hra, pohyb- dodávat dostatek nových podnětů
 • Nezatěžovat nadměrně dítě – činnost dětí přiměřit věku, jeho výkon schopnostem
 • Podporovat kamarádské vztahy
 • Pracovat s dítětem individuálně, věnovat se zvlášť dětem z rozvrácených rodin
 • Věnovat se dětem s odloženou školní docházkou- návaznost na vyšetření PPP
 • Vytvářet sociální klima na základě důvěry
 • Pečovat o zdravou výživu
 • Vytvářet estetické a hygienicky nezávadné prostředí

Výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Posilovat důvěru k MŠ a jejich zaměstnancům:
 • Umožnit dětem si na kratší dobu přinést z domova do MŠ svoji oblíbenou hračku
 • Půjčit si domů na krátkou dobu věc nebo hračku z MŠ
 • Věnování pozornosti k událostem z rodinného života / narozeniny, svátek, narození sourozence atd./

Podporovat kladný postoj k životu:

 • Hodnocení svého chování, hodnocení chování kamarádů
 • Pěstovat vztah ke slabním dětem a mladším kamarádům – pomoc při sebeobluze
 • pomoc dospělým v MŠ i rodičům a ostatním doma

Respektovat právo dětí na hru:

 • Vytvářet prostor, čas, prostředky pro hru
 • Věnovat se maximálně hře dětí
 • Děti zapojit do programu Lego dacta
 • Obohacovat hru dětí přírodním materiálem, vlastními výrobky
 • Pomocí hry usnadnit dětem přechod do ZŠ
 • Didaktická hra jako prostředek procvičování u dětí s odloženou školní docházkou

Podporovat kladný postoj k přírodě:

Pozorování v přírodě:

 • Lidé a příroda mají podobné základní potřeby
 • Příroda a lidé jsou ovlivňováni stejnými vlivy prostředí
 • Ekonomický význam přírody- ovocné stromy v MŠ
 • Význam přírody k rekreaci
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání- výchovné působení v centrech
 • Pracovat s motivačními tématy třídy

Sběr léčivých rostlin:

 • Sběr bylin ny školní zahradě- divizna, kopřiva
 • Při pobytu venku/šípky, lipový květ, bezinky/
 • Sušení a potom vaření bylinkového čaje spolu s rodiči
 • Sběr bylin při pobytu dětí v přírodě – máta

Vycházky do přírody:

 • Snažit se o odstanění citového otupění k přírodě
 • Vycházky a výlety do přírody- Buchlovice, Smraďavky, Salaš, Břestek
 • Vypracovat ozdravný program na školu v přírodě

O škole

Rychlý kontakt

Mateřská škola

Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943,
příspěvková organizace

Svatováclavská 943
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 70993360
ID datové schránky: ai7k2z2

ředitelka:
Bc. Ilona Močičková
telefon: 572 540 110
mobil: 777 611 876
e-mail: msuh@uhedu.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Deštivé léto horší podzimku.

Svátek a výročí

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

MŠ Svatováclavská

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 vznikla v roce 2003 sloučením devíti mateřských škol v Uherském Hradišti. Zřizovatelem školy je Město Uherské Hradiště. Ředitelkou školy je Bc. Ilona Močičková, se kterou na každém odloučeném pracovišti spolupracuje vedoucí učitelka. Ředitelka školy má kancelář v mateřské škole, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943. Každé odloučené pracoviště mateřské školy má vypracován svůj Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.