Svatováclavská
Mateřská školaSvatováclavská

Adaptační program

Osnova:

1. Charakteristika adaptačního programu
2. Záměr adaptačního programu školy
3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ
4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců dítěte
5. Profesionální přístup pracovnic školy-pedagogických, nepedagogických

1. Charakteristika adaptačního programu

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školy.
Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován na MPV MŠ Svatováclavská 943 Uherské Hradiště individuálně přizpůsobený adaptační program (režim). Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, při informační schůzce v srpnu apod., je rodičům nabídnuta a doporučena možnost individuální adaptace, postupné začleňování jejich dítěte do nového prostředí a usnadnění tak zásadní změny v životě dítěte - první odloučení od rodiny.
Děti se tak seznamují s novým prostředím, režimem dne v MŠ. Učitelky a personál uplatňují adaptační režim po celý měsíc září a s každým nástupem nového dítěte.
Při dlouhodobém přetrvávání potíží dítěte s adaptací na nové prostředí MŠ je s rodiči, s pediatrem či jiným odborníkem konzultováno chování dítěte.

2. Záměr adaptačního programu mateřské školy

 • Přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky, dostatečné seznámení se s prostředím, podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy
 • Seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s režimem v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný poradenský a informační servis
 • Umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu postupné a nenásilné seznámení s novým prostředím ještě před začátkem docházky
 • V průběhu školního roku umožnit rodičům a dětem, které nenavštěvují MŠ krátkodobý pobyt v MŠ- tzv. hrové dopoledne jedenkrát za měsíc
 • Adaptační program je flexibilní na základě zkušeností pedagogů, může být obměňován a přizpůsobován jednotlivým dětem.

3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ

 • Než rodiče udělají krok k zápisu svého dítěte do MŠ, mohou kdykoliv využít pozvání k návštěvě školy, mohou se seznámit s prostory, pracovním kolektivem, účastnit se běžného programu dětí a obdrží informace o životě školy. Návštěva nejlépe po telefonické domluvě.
 • Rodiče nově přijatých dětí se mohou zúčastnit informativních schůzek s budoucími učitelkami jejich dětí. Informace a rozhovor je věnován především poznatkům o nových dětech a otázkám rodičů, které je zajímají (odchody, příchody, stravování, denní režim, co dítě potřebuje do MŠ, nadstandardní aktivity školy, apod.). Rodiče tak mají možnost s předstihem a tedy pružně reagovat na doporučení a požadavky mateřské školy.
 • Rodiče mají informaci o webových stránkách mateřské školy, kde jsou informováni včas o změnách a novinkách školy.
 • V prvních dnech školního roku jsou na pracovišti přítomny obě učitelky již od ranních hodin, aby nově příchozí osoba (pedagog střídající), nepůsobil na děti stresově. Na obě učitelky si tedy nové děti zvykají zároveň.
 • Adaptační režim se po domluvě s učitelkami může opakovat a postupně zkracovat podle potřeb a přizpůsobivosti dítěte, vždy po domluvě s rodiči dítěte.

4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců

 • Vždy děti seznámit s tím, kam jdeme a proč, upozorňovat na režim dne, zdůraznit odpolední odpočinek, pobyt na lehátku
 • Při příchodu v ranních hodinách do MŠ si udělat časovou rezervu na převlékání dětí, aby rodiče nestresovali dítě rychlím odchodem z MŠ
 • Rozvrhnout čas tak, aby dítě necítilo časový stres, aby bylo v novém prostředí uspokojené ve svých hrových a objevitelských potřebách
 • Seznamovat děti se stanovenými pravidly MŠ – lze je najít na www stránkách, používat piktogramy, seznámení s Desaterem pro nově přijaté děti
 • Seznámit se s právy a povinnostmi rodičů ze ŠVP, respektovat Školní řád a Dodatek školního řádu
 • Vyvarovat se výhružek typu - Počkej až budeš muset chodit do školky! nebo Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky! – dítě se bude vstupu do nového prostředí bude obávat dopředu
 • Pro dítě bude snadný vstup do MŠ a bude připravené na tuto velkou změnu (překročení rámce rodiny), pokud již bude umět:
  • používat WC z vlastního podnětu
  • samo se najíst, obléknout se, umýt s lehkou dopomocí učitelky
  • pozorovat a napodobovat okolí, samostatně se pohybovat
  • dorozumět se s dospělými i dětmi
  • prosazovat svůj názor, vůli (svoje chtění)
  • být přístupné běžným komunikativním prostředkům (rada, výzva, doporučení, pomoc apod.­)
  • respektování druhého dítěte při spánku- já nespí ,ale nechám spát druhé děti
  • vzít na vědomí přítomnost druhého dítěte při hře

5. Profesionální přístup pracovnic školy-pedagogických, nepedagogických

 • Všechny pracovnice mateřské školy přistupují k novým dětem empaticky, vždy dodržují etický kodex pracovníků (klidné vystupování, citlivý přístup, vcítění se do nové situace dítěte a rodičů/
 • Konzultovat všechny poznatky o dítěti s rodiči, vyzvednout klady dítěte a upozornit např. na zhoršenou adaptaci /pláč během dne, křik, vzdor/
 • Hledat spolu s rodiči způsob, jak dítěti ulehčit adaptaci v prostředí MŠ

O škole

Rychlý kontakt

Mateřská škola

Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943,
příspěvková organizace

Svatováclavská 943
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 70993360
ID datové schránky: ai7k2z2

ředitelka:
Bc. Ilona Močičková
telefon: 572 540 110
mobil: 777 611 876
e-mail: msuh@uhedu.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

Svátek a výročí

Svátek má Rostislav

Zítra má svátek Marcela

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den svobody tisku

MŠ Svatováclavská

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 vznikla v roce 2003 sloučením devíti mateřských škol v Uherském Hradišti. Zřizovatelem školy je Město Uherské Hradiště. Ředitelkou školy je Bc. Ilona Močičková, se kterou na každém odloučeném pracovišti spolupracuje vedoucí učitelka. Ředitelka školy má kancelář v mateřské škole, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943. Každé odloučené pracoviště mateřské školy má vypracován svůj Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.