Svatováclavská
Mateřská školaSvatováclavská

Naše pravidla a rituály

 • Pravidla soužití v mateřské škole
 • Pravidla soužití přijatých dospělými
 • Práva a povinnosti dětí
 • Práva a povinnosti rodičů
 • Pravidla soužití ve třídě
 • Pravidla, která nás provází celým dnem a platí všude
 • Dodatek vnitřního řádu

Rituály: 

Ranní vítání:  

"Na zemi spolu sedíme, za ruce se držíme, my se máme všichni rádi, vždyť jsme přece kamarádi

 • Oslava narozenin a svátků dětí
 • Komunitní kruh
 • Tvorba prožitků na imaginární úrovni – přijetí nových dětí, loučení s odcházejícími
 • Drakiáda
 • Mikulášské zvonění a čertovské dupání
 • Vánoční tvoření
 • Vánoční zpívání a koledování
 • Zazpívej, slavíčku
 • Fašank v MŠ
 • Sluníčkový den
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Velikonoční jarmark
 • Besídka pro maminky
 • Škola v přírodě
 • Společný výlet
 • Zahradní slavnost
 • Pasování na “školáky”

Pravidla soužití v mateřské škole

 • Neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • Dodržovat hygienu
 • Dávat věci na svá místa
 • Neničit věci, práci a úsilí jiných
 • Dokončit započatou práci
 • Používat vhodná slova
 • Nekřičet na kamarády
 • Umět požádat o pomoc, poděkovat
 • Neubližovat si, ale pomáhat, je-li třeba
 • Nebrat věci- domluvit si střídání, při neshodě vyjednávat

1. Používáme kouzelná slovíčka
2. Jsme ohleduplní ke kamarádům, kteří usnuli
3. Ve třídě neběháme a nelétáme
4. Jsme kamarádi, máme se rádi
5. Nezdržujeme ostatní kamarády
6. Neubližujeme si   
7. Naše pusy nekřičí 
8. Respektujeme kamarády při spánku, nerušíme  

Pravidla soužití přijatých dospělými:

 • Důvěra
 • Pravdivost
 • Aktivně naslouchat
 • Neshazovat
 • Osobní maximum

Práva a povinnosti dětí:

 • Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby
 • Vykonávat samostatně činnost související se sebeobsluhou
 • Užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel
 • Účastnit se i neúčastnit aktivit nabízených učitelkou
 • Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
 • Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
 • Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, respektovat, hledat společná řešení
 • Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel

Práva a povinnosti rodičů:

 • Být seznámeni se školním řádem , provozním řádem, dodatkem vnitřního řádu  a respektovat jej,
 • Znát a respektovat pravidla, která ve škole platí
 • Být seznámen se Školním vzdělávacím programem
 • Vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům, podílet se na dotváření
 • Účastnit se řízení, využívat informační systém
 • Před nástupem do MŠ využívat možnost návštěv, pobytu v MŠ spolu s dítětem
 • Zapojit se do života školy, účastnit se programu
 • Při pobytu ve třídě se účastnit i činností, spolupracovat s učitelkou
 • Konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle výchovy, postup, jak jej podporovat
 • Zapojit se do činností ve Sdružení rodičů, účastnit se schůzek, porad
 • Seznámit se závěry těchto jednání a sdělovat své názory a poznatky využívat schránku na dotazy, dotazník pro rodiče, školní časopis Okénko
 • Navrhovat další možnosti

Pravidla soužití ve třídě:

Pravidla vznikla na základě skutečných situací, byla vytvořena dětmi nebo s jejich pomocí.
Všechny třídy zatím nepoužívají celý výčet pravidel, ale postupně se přidávají.Piktogramy dáváme k nahlédnutí v příloze.

Třída

 • Po třídě chodíme pomalu, neběháme mezi stolečky
 • Při odchodu z herny do umývárny jdeme tak, abychom nezavadily o stolečky
 • Kočárky, nákladní auta jezdí jen v herně
 • Do třídy vstupujeme pouze v přezůvkách
 • Pitný režim dodržujeme u stolečku, pití nenosíme ke stolečku s hračkami, s výkresy a stavebnicemi
 • Jíme a pijeme v sedě u stolečků, aby nedocházelo k rozlévání
 • Při svačině přinášíme nejdříve talíř a potom sklenici nebo hrnek, stejně tak i odnášíme- z bezpečnostních důvodů – rozbití nádobí
 • U servírovacího stolečku postupujeme průběžně
 • Podnosy se svačinou přináší do třídy na stolečky služba
 • Používáme ke svačině a obědu ubrousky

Herna

 • Bez dozoru učitelky nevystupujeme na žebřiny, nechodíme po lavičce- malý prostor pro hry
 • Do herny nenosíme jídlo ani pití
 • Hračky uklízíme na své místo
 • Tělovýchovné pomůcky- balanční koule, chůdy, trampolínu, balanční míče používáme po dohodě s učitelkou, když je v herně dostatek prostoru pro pohyb
 • Neničit věci a hotové výrobky dětí – stavby

Umývárna

 • Dodržovat hygienické návyky – použití mýdla, utření rukou- sundat ručník s háčku
 • Používat jen potřebné množství mýdla na ruce – nekapat po zemi
 • Vždy po použití WC si ruce umýváme
 • Zuby si čistíme nad umývadlem
 • Pastu dává na kartáček služba- všichni z jedné tuby
 • Vodu po použití zastavíme

WC

 • Dbáme na soukromí dětí
 • Netlačíme se před WC, nestavíme se do zástupu
 • Po použití WC spláchneme
 • Podle potřeby přivoláme učitelku nebo školnici či uklizečku (znečištění)

Tvořivá činnost dětí

 • K činnosti používáme všechno na co dosáhneme, o ostatní žádáme paní učitelku
 • O nůžky děti tříleté žádají paní učitelku, starší děti si berou nůžky samy
 • Po tvořivé práci – výtvarná, keramická, pracovní činnost- po sobě uklízíme

Šatna

 • Při příchodu do šatny se postavíme každý ke své skříňce
 • Nejdříve si oblékáme kalhoty, boty, teprve potom bereme další kusy oděvu
 • V šatně na lavičce se nestrkáme, může dojít k úrazu, je tam malý prostor
 • Děti, které jsou oblečeny pomáhají méně zdatným dětem

Pravidla, která nás provází celým dnem a platí všude

 • Neničíme práci druhých – výtvory kamarádů, práce dospělých
 • Dokončujeme započatou práci
 • Nekřičíme, nepoužíváme nevhodná slova
 • Nasloucháme dospělým , dětem
 • Umíme poprosit, poděkovat
 • Zdravíme všechny dospělé osoby
 • Učitelky můžeme oslovovat křestním jménem, vykáme
 • Neubližujeme druhým, pomáháme si
 • Respektujeme potřebu spánku u svých kamarádů- nekřičíme ve třídě
 • Po hře hračky uklízíme
 • Mluví jen jedno dítě, nepřekřikujeme se

Naše pravidla a rituályNaše pravidla a rituály

O škole

Rychlý kontakt

Mateřská škola

Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943,
příspěvková organizace

Svatováclavská 943
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 70993360
ID datové schránky: ai7k2z2

ředitelka:
Bc. Ilona Močičková
telefon: 572 540 110
mobil: 777 611 876
e-mail: msuh@uhedu.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Pranostika na akt. den

Deštivé léto horší podzimku.

Svátek a výročí

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

MŠ Svatováclavská

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 vznikla v roce 2003 sloučením devíti mateřských škol v Uherském Hradišti. Zřizovatelem školy je Město Uherské Hradiště. Ředitelkou školy je Bc. Ilona Močičková, se kterou na každém odloučeném pracovišti spolupracuje vedoucí učitelka. Ředitelka školy má kancelář v mateřské škole, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943. Každé odloučené pracoviště mateřské školy má vypracován svůj Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.