Mateřská škola Svatováclavská

Školka 572 552 352
Jídelna 572 552 677

Aktivity mateřské školy

Chceme navázat na tradici těchto kroužků:

Logopedie
Plavání
Bruslení
Angličtina

Rodiče, kteří mají o kroužky zájem, prosím nahlaste se u učitelek ve třídách co nejdříve.

Logopedická prevence

Charakteristika:
Logopedická prevence je velmi důležitá neboť i šestiletí předškoláci z naší mateřské školy se nedovedou souvisle vyjadřovat, mají omezenou slovní zásobu, chudou slovní fantazii a nedovedou soustředěně naslouchat.

Plavání

Předplavecký  výcvik v Plavecké škole navštěvují předškoláci z mateřské školy, cíle a úkoly a pomůcky volí pedagogové Plavecké školy .                                                          
Kdy: 1x za týden v I.pololetí školního roku 2018/2019 od října do ledna vždy  ve čtvrtek od 12.45 hodin do 13.30 hodin v plaveckém bazénu v  novém AQUAPARKU

Angličtina

Pod záštitou DDM Šikula bude probíhat  výuka každý týden. Děti budou rozděleny podle zájmu a zkušeností do skupin. Pan učitel první hodinu rozdělí děti do skupin podle schopností a oznámí rodičům, do které skupiny dítě chodí.
Výuka je za úplatu za školní rok.          

Bruslení

Ve školním roce 2018/2019 začne bruslení na Zimním stadionu od měsíce října. Děti potřebují: helmu- lyžařskou ne cyklistickou, vhodné oblečení na led, brusle, nejlépe šněrovací boty, podmínkou jsou rukavice.Všechny věci naskládají rodiče dětem do batohu. Prosíme rodiče, pokud mohou, ať nám přijdou pomocii zavazovat brusle. 
Bruslení končí dle dohody; většinou na konci února.